Besøk fra EU - Prosjekt Talents

talents og erasmus horiz

Prosjektet handler om hvordan skal vi raskt få integrert flyktninger inn i jobb. Fokuset er på arbeidesrettet norskopplæøring, og god oppfølging på praksisplass.

Vi får besøk av ca 50 personer fra 7 ulike EU-land og fra Ulike instususjoner i Norge. Gjestene kommer fra Sverige, Tyskland, Østerike, Sveits, Italia, Danmark og Frankrike.

Det vil være både pedagoger, personer knyttet til ulike kavlifiseringsprogram i sine respektive land og forskere som er knyttet til prosjketet på ulike måter.

På onsdag og torsdag vil vi være i Dynekilgaten, og på fredag vil deler av deltakerne være i Trondheimsveien. Deltakerne og forelesere kommer på onsdag fra klokken 11 og utover. Programmet starter klokken 13.00.

På  torsdag og fredag vil noen av våre læerere fra intro,delta på noen sesjoner som er for pedagoger. I torsdagens utviklingstid mellom kl 14.00 og 16.00  vil det være en forelesning av Michael Svendsen Pedersen. Til denne forlesningen vil lærere på intro, lærere på mottaksklasser og de aller fleste NIr-lærere delta.

Michael er lektor emeritus på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

Han vil snakke om god praksis på hvordan få til arbeidsrettet språkopplæring. Han vil gjennomføre forelesningen på engelsk.

Vi gleder oss veldig til denne samlingen og vi vil vise fram det gode arbeidet Åse, Eva og Valborg gjør for at vi skal lykkes med prosjektet.